Alkoholismus

Alkoholismus

Onemocnění, které charakterizují dlouhodobá návyková, nutkavá konzumace velkých množství alkoholu a abstinenční příznaky při přerušení pití. U alkoholové závislosti nelze stanovit jedinou určující příčinu. Na vývoji onemocnění se podílejí tři příčinné faktory – charakter osobnosti, prostředí a návykovost samotného alkoholu. V některých případech alkoholismu hrají svou roli vrozené, genetické faktory. Fyzické i psychologické problémy spjaté s alkoholovou závislostí obvykle vedou k psychickým, sociálním a dalším obtížím.

Rozvoj závislosti

Proces vzniku a rozvoje alkoholové závislosti lze rozdělit do čtyř stadií, jež nezřetelně splývají. Tato stadia mohou být rozvržena do pěti až pětadvaceti let, třebaže průměr činí asi deset let. V první fázi se u těžších společenských pijáků vyvíjí tolerance (schopnost vypít větší množství alkoholu, aniž se objeví obvyklé účinky). Pro přechod do druhé fáze jsou charakteristické občasné ztráty paměti ve vztahu k událostem proběhlým v opilosti. Třetí stadium se vyznačuje snížením nebo úplnou ztrátou kontroly nad konzumací alkoholu. A konečně v poslední etapě dochází ke stále delším obdobím intoxikace a vyvíjejí se zjevné duševní či fyzické komplikace. Jen někteří z postižených jsou schopni, ať již trvale, nebo dočasně, skoncovat s konzumací alkoholu během některé z prvních tří fází.

Hlavní příznaky

S alkoholovou závislostí je spjato široké spektrum změn chování, jako např. agresivní nebo velikášské chování, změny osobnosti, časté změny zaměstnání, změny ve způsobu pití, zanedbávání jídla i úpravy vlastního zevnějšku, dlouhá období intoxikace. Po fyzické stránce se může projevovat po ránu nauzea, zvracení nebo třes, bolesti břicha, křeče, pocity necitlivosti a brnění, slabost v rukou a nohou, nepravidelný puls, zarudlá barva kůže, potíže s pamětí a další. Pokud je konzumace alkoholu náhle přerušena může u závislé osoby vzniknout stav nazývaný delirium tremens. Kromě toho jsou na alkoholu závislé osoby mnohem náchylnější k širokému spektru specifických fyzických i duševních chorob a poruch.

Příznivě ovlivňuje zboží

Pupalka dvouletá

Alkoholismus

Popis

Alkoholismus

Onemocnění, které charakterizují dlouhodobá návyková, nutkavá konzumace velkých množství alkoholu a abstinenční příznaky při přerušení pití. U alkoholové závislosti nelze stanovit jedinou určující příčinu. Na vývoji onemocnění se podílejí tři příčinné faktory – charakter osobnosti, prostředí a návykovost samotného alkoholu. V některých případech alkoholismu hrají svou roli vrozené, genetické faktory. Fyzické i psychologické problémy spjaté s alkoholovou závislostí obvykle vedou k psychickým, sociálním a dalším obtížím.

Rozvoj závislosti

Proces vzniku a rozvoje alkoholové závislosti lze rozdělit do čtyř stadií, jež nezřetelně splývají. Tato stadia mohou být rozvržena do pěti až pětadvaceti let, třebaže průměr činí asi deset let. V první fázi se u těžších společenských pijáků vyvíjí tolerance (schopnost vypít větší množství alkoholu, aniž se objeví obvyklé účinky). Pro přechod do druhé fáze jsou charakteristické občasné ztráty paměti ve vztahu k událostem proběhlým v opilosti. Třetí stadium se vyznačuje snížením nebo úplnou ztrátou kontroly nad konzumací alkoholu. A konečně v poslední etapě dochází ke stále delším obdobím intoxikace a vyvíjejí se zjevné duševní či fyzické komplikace. Jen někteří z postižených jsou schopni, ať již trvale, nebo dočasně, skoncovat s konzumací alkoholu během některé z prvních tří fází.

Hlavní příznaky

S alkoholovou závislostí je spjato široké spektrum změn chování, jako např. agresivní nebo velikášské chování, změny osobnosti, časté změny zaměstnání, změny ve způsobu pití, zanedbávání jídla i úpravy vlastního zevnějšku, dlouhá období intoxikace. Po fyzické stránce se může projevovat po ránu nauzea, zvracení nebo třes, bolesti břicha, křeče, pocity necitlivosti a brnění, slabost v rukou a nohou, nepravidelný puls, zarudlá barva kůže, potíže s pamětí a další. Pokud je konzumace alkoholu náhle přerušena může u závislé osoby vzniknout stav nazývaný delirium tremens. Kromě toho jsou na alkoholu závislé osoby mnohem náchylnější k širokému spektru specifických fyzických i duševních chorob a poruch.

Příznivě ovlivňuje zboží

Pupalka dvouletá