Arytmie srdeční

Arytmie srdeční


Abnormalita srdečního rytmu nebo tepové frekvence. Příčinou jsou poruchy vzniku či převodu elektrických impulsů v srdeční svalovině. Jednotlivý nepravidelný srdeční úder, nazývaný ektopický, ještě nemusí znamenat přítomnost poruchy.

Typy Arytmie lze rozdělit do dvou hlavních skupin.

První tvoří tachykardie, při nichž je tepová frekvence rychlejší než normálně (více než 100 tepů za minutu), druhou je bradykardie, kdy je tepová frekvence oproti normálu pomalejší (pod 60 tepů za minutu). Rytmus přitom může být pravidelný, nebo nepravidelný. Zdroj impulsů k jednotlivým úderům srdce může být pouze v tzv. sinoatriálním uzlu, jak je tomu za normálního stavu, ale také v jiných částech srdeční svaloviny.

Tachykardie

Při sinusové tachykardii je tepová frekvence zvýšena na 120 – 160 tepů za minutu, rymus je pravidelný a zdrojem impulsů je pouze sinoatriální uzel. Supraventrikulární tachykardie představuje ještě rychlejší tepovou frekvenci (120-200 tepů za minutu) a nepravidelný rytmus, se vznikem impulsů v převodním systému ve stěnách komor, se nazývá ventrikulární (komorová) tachykardie. Při síňovém flutteru tepou srdeční síně pravidelně, ale vysokou frekvencí (200-400 tepů za minutu), takže do komor dosáhnou jen některé z impulsů a ty proto tepou rytmem 100-200 tepů za minutu. Naprosto nekoordinované pohyby srdečních síní při frekvenci 300-500 tepů za minutu se nazývají síňová fibrilace a mají za následek i naprosto nepravidelný rytmus komorových stahů. Komorová fibrilace představuje formu srdeční zástavy, neboť komory se stahují velkou rychlostí ve zcela neorganizovaném a oběhově neúčinném rytmu.

Bradykardie

Sinusová bradykardie představuje pomalý, ale nepravidelný rytmus. Při srdeční blokádě je částečně nebo úplně zablokován přenos elektrických impulsů srdečním převodním systémem, což vede k pomalému a nepravidelnému rytmu. Období bradykardie se také mohou střídat s epizodami tachykardie v důsledku poruch v tvorbě elektrických vzruchů.

Příčiny arytmie

Nejčastější příčinou arytmií je ischemická choroba srdeční, při níž jsou tepny zásobující srdeční sval zúženy v důsledku aterosklerózy a proto nemohou dodávat dosatatek krve ani převodnímu systému, který je v důsledku toho poškozován. Nejčastěji se arytmie způsobované ischemickou chorobou srdeční projeví po infarktu myokardu. Sinusová tachykardie může být také normální reakcí organismu na nadměrnou námahu nebo mentální stres. Podobně sinusová bradykardie je normálním nálezem u trénovaných sportovců, jejichž výkonné srdce může v klidových podmínkách pracovat v úsporném režimu. U některých osob může tachykardii vyvolat kofein či jiné chemické látky a léky. Ve vyšších dávkách mohou způsobit vážné srdeční arytmie amitriptylin a některá antidepresiva.

Hlavní příznaky

Náhle vzniklá tachykardie může způsobit palpilace. Teprve při nich si postižený abnormálně rychlou srdeční frekvenci uvědomí. Jakákoli náhlá srdeční arytmie může v důsledku omezené dodávky krve do mozku vyvolat mdloby a závratě. Pokud dojde v důsledku bradykardie k poklesu přítoku krve do plic, objevují se dýchací potíže. V přítomnosti základního srdečního onemocnění je možným důsledkem arytmie angina pectoris nebo srdeční selhání.

Příznivě ovlivňuje zboží


Mochna husí Ořešák královský Routa vonná Řebříček obecný Svízel vonný

Arytmie srdeční

Popis

Arytmie srdeční


Abnormalita srdečního rytmu nebo tepové frekvence. Příčinou jsou poruchy vzniku či převodu elektrických impulsů v srdeční svalovině. Jednotlivý nepravidelný srdeční úder, nazývaný ektopický, ještě nemusí znamenat přítomnost poruchy.

Typy Arytmie lze rozdělit do dvou hlavních skupin.

První tvoří tachykardie, při nichž je tepová frekvence rychlejší než normálně (více než 100 tepů za minutu), druhou je bradykardie, kdy je tepová frekvence oproti normálu pomalejší (pod 60 tepů za minutu). Rytmus přitom může být pravidelný, nebo nepravidelný. Zdroj impulsů k jednotlivým úderům srdce může být pouze v tzv. sinoatriálním uzlu, jak je tomu za normálního stavu, ale také v jiných částech srdeční svaloviny.

Tachykardie

Při sinusové tachykardii je tepová frekvence zvýšena na 120 – 160 tepů za minutu, rymus je pravidelný a zdrojem impulsů je pouze sinoatriální uzel. Supraventrikulární tachykardie představuje ještě rychlejší tepovou frekvenci (120-200 tepů za minutu) a nepravidelný rytmus, se vznikem impulsů v převodním systému ve stěnách komor, se nazývá ventrikulární (komorová) tachykardie. Při síňovém flutteru tepou srdeční síně pravidelně, ale vysokou frekvencí (200-400 tepů za minutu), takže do komor dosáhnou jen některé z impulsů a ty proto tepou rytmem 100-200 tepů za minutu. Naprosto nekoordinované pohyby srdečních síní při frekvenci 300-500 tepů za minutu se nazývají síňová fibrilace a mají za následek i naprosto nepravidelný rytmus komorových stahů. Komorová fibrilace představuje formu srdeční zástavy, neboť komory se stahují velkou rychlostí ve zcela neorganizovaném a oběhově neúčinném rytmu.

Bradykardie

Sinusová bradykardie představuje pomalý, ale nepravidelný rytmus. Při srdeční blokádě je částečně nebo úplně zablokován přenos elektrických impulsů srdečním převodním systémem, což vede k pomalému a nepravidelnému rytmu. Období bradykardie se také mohou střídat s epizodami tachykardie v důsledku poruch v tvorbě elektrických vzruchů.

Příčiny arytmie

Nejčastější příčinou arytmií je ischemická choroba srdeční, při níž jsou tepny zásobující srdeční sval zúženy v důsledku aterosklerózy a proto nemohou dodávat dosatatek krve ani převodnímu systému, který je v důsledku toho poškozován. Nejčastěji se arytmie způsobované ischemickou chorobou srdeční projeví po infarktu myokardu. Sinusová tachykardie může být také normální reakcí organismu na nadměrnou námahu nebo mentální stres. Podobně sinusová bradykardie je normálním nálezem u trénovaných sportovců, jejichž výkonné srdce může v klidových podmínkách pracovat v úsporném režimu. U některých osob může tachykardii vyvolat kofein či jiné chemické látky a léky. Ve vyšších dávkách mohou způsobit vážné srdeční arytmie amitriptylin a některá antidepresiva.

Hlavní příznaky

Náhle vzniklá tachykardie může způsobit palpilace. Teprve při nich si postižený abnormálně rychlou srdeční frekvenci uvědomí. Jakákoli náhlá srdeční arytmie může v důsledku omezené dodávky krve do mozku vyvolat mdloby a závratě. Pokud dojde v důsledku bradykardie k poklesu přítoku krve do plic, objevují se dýchací potíže. V přítomnosti základního srdečního onemocnění je možným důsledkem arytmie angina pectoris nebo srdeční selhání.

Příznivě ovlivňuje zboží


Mochna husí Ořešák královský Routa vonná Řebříček obecný Svízel vonný