Centrální nervový systém

Centrální nervový systém


Anatomický termín označující mozek a míchu. Centrální nervový systém (CNS) pracuje v úzké součinnosti s periferním nervovým systémem, který je tvořen nervy převádějícími signály mezi CNS a zbytkem těla. Rolí CNS na nejobecnější úrovni je získávat smyslové informace z jednotlivých orgánů, jako jsou oči, uši a receptory uvnitř těla, analyzovat je a na jejich základě pak iniciovat odpovídající motorické reakce (např. svalové kontrakce).

CNS se skládá z nervových buněk, čili neuronů, a podpůrné tkáně. Periferní nervový systém je tvořen nervovými vlákny vystupujícími z buněk CNS. Ve funkčních pojmech způsobuje poškození nebo onemocnění CNS obvykle trvalou invaliditu, zatímco po poškození periferního nervového systému je v některých případech možné vyléčení a rekonvalescence.

Příznivě ovlivňuje zboží


Bukvice lékařská
Meduňka lékařská
Skořicovník ceylonský
Ženšen

Centrální nervový systém

Popis

Centrální nervový systém


Anatomický termín označující mozek a míchu. Centrální nervový systém (CNS) pracuje v úzké součinnosti s periferním nervovým systémem, který je tvořen nervy převádějícími signály mezi CNS a zbytkem těla. Rolí CNS na nejobecnější úrovni je získávat smyslové informace z jednotlivých orgánů, jako jsou oči, uši a receptory uvnitř těla, analyzovat je a na jejich základě pak iniciovat odpovídající motorické reakce (např. svalové kontrakce).

CNS se skládá z nervových buněk, čili neuronů, a podpůrné tkáně. Periferní nervový systém je tvořen nervovými vlákny vystupujícími z buněk CNS. Ve funkčních pojmech způsobuje poškození nebo onemocnění CNS obvykle trvalou invaliditu, zatímco po poškození periferního nervového systému je v některých případech možné vyléčení a rekonvalescence.

Příznivě ovlivňuje zboží


Bukvice lékařská
Meduňka lékařská
Skořicovník ceylonský
Ženšen