Cirhóza – tvrdnutí jater

 

Cirhóza – tvrdnutí jater


Onemocnění jater, vyvolané chronickým poškozováním jejich buněk. Normální jaterní tkáň je postupně nahrazována tkání fibrózní (vazivovou). Přežívající buňky se množí a vytvářejí regenerační uzlíky ostrůvky žijících buněk, oddělené od sebe navzájem vazivem. Protože však tyto uzlíky nemají dostatečné krevní zásobení, jaterní funkce se postupně zhoršují játra např. přestávají z krve odstraňovat toxické látky. Deformace a fibróza jater vedou ke zvýšenému krevnímu tlaku v žilách vedoucích krev ze střev a sleziny do jater (portální hypertenze).

Nejčastější příčinou cirhózy jater ve vyspělých zemích je nadměrná konzumace alkoholu, přičemž se riziko vztahuje spíš k množství vypitého alkoholu než k jeho druhu. K cirhóze může vést rovněž hepatitida. Dříve, než se vyvine vlastní cirhóza, objeví se většinou specifický typ jaterního zánětu chronická aktivní hepatitida.

K vzácnějším příčinám cirhózy patří onemocnění a defekty žlučovodů, které mohou způsobit primární nebo sekundární biliární cirhózu, hemochromatózu, při níž dochází ke svýšené absorbci železa: Wilsonovu chorbu, při níž je větší míře absorbována měď: cystickou fibrózu, kdy je žlučovod ucpán lepkavým slizem a kardinální cirhózu, kdy dlouhotrvající srdeční selhání vyvolává druhotně městnání krve v játrech.

Hlavní příznaky

Cirhóza se nemusí ohlašovat jakýmikoliv příznaky. Může být objevena náhodou, při běžném lékařském vyšetření nebo krevních testech. Pokud se symptomy cirhózy projeví, jedná se většinou o mírnou žloutenku, edém, duševní zmatenost a zvracení krve. Při klinickém vyšetření jsou většinou zjištěna zvětšená játra a slezina.

První symptomy nebo známky alkoholického jaterního poškození jsou tytéž jako při hepatitidě nebo cirhóze. V jaterních funkčních testech se prokáží určité abnormality, jejichž charakter je třeba ověřit pomocí jaterní biopsie.

Příznivě ovlivňuje zboží


Jablečník obecný

Cirhóza – tvrdnutí jater

Popis

 

Cirhóza – tvrdnutí jater


Onemocnění jater, vyvolané chronickým poškozováním jejich buněk. Normální jaterní tkáň je postupně nahrazována tkání fibrózní (vazivovou). Přežívající buňky se množí a vytvářejí regenerační uzlíky ostrůvky žijících buněk, oddělené od sebe navzájem vazivem. Protože však tyto uzlíky nemají dostatečné krevní zásobení, jaterní funkce se postupně zhoršují játra např. přestávají z krve odstraňovat toxické látky. Deformace a fibróza jater vedou ke zvýšenému krevnímu tlaku v žilách vedoucích krev ze střev a sleziny do jater (portální hypertenze).

Nejčastější příčinou cirhózy jater ve vyspělých zemích je nadměrná konzumace alkoholu, přičemž se riziko vztahuje spíš k množství vypitého alkoholu než k jeho druhu. K cirhóze může vést rovněž hepatitida. Dříve, než se vyvine vlastní cirhóza, objeví se většinou specifický typ jaterního zánětu chronická aktivní hepatitida.

K vzácnějším příčinám cirhózy patří onemocnění a defekty žlučovodů, které mohou způsobit primární nebo sekundární biliární cirhózu, hemochromatózu, při níž dochází ke svýšené absorbci železa: Wilsonovu chorbu, při níž je větší míře absorbována měď: cystickou fibrózu, kdy je žlučovod ucpán lepkavým slizem a kardinální cirhózu, kdy dlouhotrvající srdeční selhání vyvolává druhotně městnání krve v játrech.

Hlavní příznaky

Cirhóza se nemusí ohlašovat jakýmikoliv příznaky. Může být objevena náhodou, při běžném lékařském vyšetření nebo krevních testech. Pokud se symptomy cirhózy projeví, jedná se většinou o mírnou žloutenku, edém, duševní zmatenost a zvracení krve. Při klinickém vyšetření jsou většinou zjištěna zvětšená játra a slezina.

První symptomy nebo známky alkoholického jaterního poškození jsou tytéž jako při hepatitidě nebo cirhóze. V jaterních funkčních testech se prokáží určité abnormality, jejichž charakter je třeba ověřit pomocí jaterní biopsie.

Příznivě ovlivňuje zboží


Jablečník obecný