Zdravotní potíže B

Bércové vředy


Otevřený a nehojící se bolák na dolní končetině, vzniklý v důsledku nedostatečného tepenného přítoku krve, nebo jejího nedostatečného žilního odtoku. Zvláště často postihují bércové vředy starší osoby.

Typy

Vředy na dolních končetinách mohou být žilní, též varikózní (vyskytující se většinou ve spojitosti s varixy), dekubitální – související s dekubity čili proleženinami nebo mohou souviset s některými periférními cévními onemocněními nebo s diabetem.

Příznivě ovlivňuje zboží


Brutnák lékařský
Jitrocel kopinatý
Kontryhel obecný
Kostival lékařský
Měsíček lékařský
Podběl lékařský
Popenec břečťanovitý
Řepík lékařský
Třezalka tečkovaná
Úročník bolhoj
Zlatobýl obecný

Zdravotní potíže B

Zdravotní potíže začínající na B

Zobrazuji všech 14 výsledků