Zdravotní potíže G

Sněť – rozpad a odumření tkáně obvykle v důsledku přerušení jejího krevního zásobení. Může postihnout třeba jen malou oblast kůže nebo prst, ale také podstatnou část končetiny. Příčiny V rozpadající se tkání pociťuje postižený bolest, avšak jakmile již zcela odumře, stává se necitlivou. Postižená oblast kůže a tkáně pod ní zčerná. Může se zde vyvinout také bakteriální infekce, která způsobuje další rozšíření gangrény a vyvolává nepříjemný zápach. Plocha kolem zčernalé oblasti může být zarudlá, oteklá a mokvající. Existují dva typy gangrény – vlhká a suchá. Se suchou gangrénou se nespojuje žádná bakteriální infekce, postižená oblast odumírá proto, že je sem zablokován přísun krve. Tento typ gangrény se nerozšiřuje na další tkáně. Příčinou může být arterioskleróza, diabetes mellitus, trombóza a embolie nebo omrzlina. Mokrá gangréna se rozvíjí tehdy, je-li suchá gangréna nebo rána infikována určitými bakteriemi. Obzvláště virulentní typ – známý jako plynatá sněť – je způsobován nebezpečným bakteriálním kmenem destruujícím svaly a produkujícím hnilobný pach. Zejména v dobách válek způsobila plynatá sněť úmrtí mnoha milionů lidí. Léčba Suchá forma gangrény se léčí zlepšením dodávky krve do postižené oblasti, a to dřív než je pozdě, než dojde k odumření tkáně. Při výskytu infekce se léčba doplňuje antibiotiky. Při vlhkém typu gangrény je nevyhnutelná amputace postižené oblasti. Současně s napadenou tkání se odebere i určitá část okolní, nenapadené tkáně.

Zdravotní potíže G

Zdravotní potíže začínající na G

Zobrazuji všech 5 výsledků